Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Best Drive Finland Oy käsittelee tietojasi verkkosivuston käyttösi yhteydessä soveltuvien oikeussäännösten mukaisesti.

1. Yleistä

Best Drive Finland Oy kerää, käsittelee ja käyttää sinua koskevia henkilötietoja verkkosivuston käyttöösi liittyvän sopimuksen täytäntöönpanon tarkoituksessa. Tiedot voidaan luovuttaa Saksan osakeyhtiölain 15 pykälän ja sitä seuraavien pykälien mukaisille tytäryhtiöille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, kuten Continentalin yritystä koskevissa sitovissa säännöissä määrätään.

Tietoja voidaan arvioida raportointitarkoituksessa (esim. tilastot), jos lainsäädännössä niin sallitaan ja/tai määrätään.

Tietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään vain soveltuvien tietosuoja-asetusten (esim. suostumuksesi) mukaisesti.

Kaikkia tietojasi käsitellään lakisääteisten määräysten mukaisesti ehdottoman luottamuksellisina.

2. Tietojen kerääminen ja käsittely

Best Drive Finland Oy tallentaa henkilötietoja, jotka koskevat sen verkkosivuston käyttäjiä, vain jos siihen on annettu suostumus. Tallennettavat tiedot koskevat ainoastaan vierailun päivämäärää ja aikaa, vierailtuja sivuja, käytettyjä sivutoimintoja sekä verkkosivustoa, jolta käyttäjä on siirtynyt Continentalin sivustoille. IP-osoite siirretään anonyymisti, ja sitä käytetään ainoastaan maantieteellisen sijainnin määrittämiseen kaupungin tarkkuudella. Best Drive Finland Oy käyttää näitä tietoja verkkosivuston käytön mittaamiseen, tilastojen tuottamiseen sekä sivuston kautta tarjottavien palvelujen ja tietojen kehittämiseen.

Käyttäjän henkilötietoja käytetään ainoastaan kyselyjen käsittelyyn annetun suostumuksen puitteissa tai soveltuvien tietosuoja-asetusten mukaisesti. Continental on lainsäädännöstä johtuvien vaatimusten perusteella ottanut käyttöön maailmanlaajuiset ja yhdenmukaiset sisäiset tietosuojasäännöt (yritystä koskevat sitovat säännöt), joissa on määrätty henkilötietojesi suojaamisesta.


Best Drive Finland Oy tallentaa verkkosivustolle annettuja tietoja, kuten nimiä, yritysten nimiä, sähköpostiosoitteita, osoitteita ja puhelinnumeroita, ainoastaan kanssasi käytävää henkilökohtaista viestintää varten. Tietoja säilytetään ja/tai käytetään ainoastaan tiedustelusi/palautteesi/kilpailuun osallistumisesi käsittelemiseksi. Tietosi poistetaan, kun tiedustelusi/palautteesi käsittely on saatu päätökseen, jos tietojen poisto ei ole ristiriidassa lainsäädännöstä johtuvan säilytysvelvollisuuden kanssa.

3. Rekisteröidyn oikeudet

3.1 On hyvä huomata, että rekisteröidyn asemassa sinulla on seuraavat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR-asetus) johtuvat oikeudet koskien henkilötietojesi käsittelyä:

Ilmoitusoikeudet, GDPR-asetuksen 13 ja 14 artiklat
Oikeus saada pääsy tietoihin, GDPR-asetuksen 15 artikla
Oikeus tietojen oikaisemiseen, GDPR-asetuksen 16 artikla
Oikeus tietojen poistamiseen, GDPR-asetuksen 17 artikla
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, GDPR-asetuksen 18 artikla
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, GDPR-asetuksen 20 artikla

Jos sinulla on kysyttävää tästä, ota yhteys tietosuojavaltuutettuumme sähköpostitse osoitteessa: keskus@bestdrive.fi

3.2 GDPR-asetuksen 7 (3) artiklan mukaan sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn/säilyttämiseen ja käyttöön. Suostumus on peruutettava kirjoittamalla Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo + Best Drive Finland Oy tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen keskus@bestdrive.fi

3.3 Voit milloin tahansa ottaa yhteyden tietosuojavastaaviimme kirjallisesti (ml. sähköposti), jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä valituksen. Sähköposti: keskus@bestdrive.fi. Voit myös ottaa yhteyden mahdollisiin toimivaltaisiin tietosuojaviranomaisiin.

4. Tallennettujen tietojen suojaaminen

4.1 Yrityksemme käyttää teknisiä ja organisatorisia turvatoimia antamiesi henkilötietojen suojaamiseksi muuttamiselta, häviämiseltä ja tuhoamiselta sekä luvattoman tietoihin pääsyn estämiseksi. Turvatoimia kehitetään ja mukautetaan jatkuvasti uusimman teknologian mukaisiksi. Kolmannet osapuolet voivat päästä tarkastelemaan annettuja tietoja, jotka on salattu. Sen vuoksi haluamme huomauttaa, ettei turvallista tiedonsiirtoa voida taata internetissä (esim. sähköposti). Tästä syystä arkaluonteisia tietoja ei joko pidä lähettää ollenkaan tai ne on lähetettävä suojatun yhteyden välityksellä (SSL). Jos avaat sivuja ja tiedostoja ja sinua pyydetään syöttämään henkilötietoja, on hyvä huomata, että näiden tietojen siirtäminen internetin välityksellä ei välttämättä ole turvallista ja että vaarana on, että luvattomat henkilöt voivat tarkastella ja muuttaa tietoja.

5. Evästeet (pienet tekstitiedostot)
Kun vierailet verkkosivustollamme, tietokoneellesi voidaan tallentaa tietoa evästeiden muodossa. Tällaisia evästeitä käytetään ainoastaan verkkosivustojen toiminnan varmistamiseen. Muita evästeitä (esim. liittyen verkkosivuston käyttöön) luodaan ainoastaan suostumuksesi perusteella (ks. Evästekäytäntö). Voit myös päättää olla hyväksymättä evästeitä selaimesi asetuksissa. On kuitenkin hyvä huomata, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään useita tämän verkkosivuston toimintoja.

5.1 Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Inc:in (jäljempänä: Google) Google Analytics -verkkoanalyysityökalua. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi tallennettavia tekstitiedostoja ja joiden avulla verkkosivusto voi analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luomat tiedot näiden verkkosivustojen käytöstäsi siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa.

Jos IP-osoitteen anonymisointi on aktivoitu, Google lyhentää/anonymisoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen muiden osapuolten kohdalla IP-osoitteen viimeisen oktetin. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, jossa se lyhennetään. Tällä verkkosivustolla käytetään aktiivista IP-osoitteen anonymisointia. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen verkkosivuston käyttöä koskevia raportteja verkkosivuston ylläpitäjälle ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivuston ylläpitäjälle.

Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin hallussaan oleviin tietoihin. Sivustollamme olevia evästeitä käytetään ainoastaan suostumuksellasi. Voit myös estää evästeiden tallentamisen pysyvästi tekemällä tarvittavat muutokset selaimesi asetuksissa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käyttämästä tietoja (evästeitä ja IP-osoitteita) lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisen, joka löytyy osoitteesta: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi

5.2 Adobe Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Adobe Analytics -verkkoanalyysityökalua. Adobe Analytics käyttää ”evästeitä”. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla tämän verkkosivuston käyttöä voidaan analysoida. Analysointia varten näiden evästeiden tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä, kuten aika, paikka, käyntien tiheys, suoritetut toimet, IP-osoitteesi mukaan lukien, välitetään Iso-Britanniaan Adobe Analytics -palvelimelle ja tallennetaan sinne. IP-osoitteesi anonymisoidaan ennen tallennusta, joten yksittäisen verkkosivuston vierailijan henkilöllisyyttä ei voida määrittää missään tilanteessa.

Emme välitä evästeiden tuottamaa tietoa kolmansille osapuolille.

Verkkosivumme evästeet tallennetaan vain suostumuksellasi. Lisäksi voit pysyvästi estää evästeiden tallentamisen tekemällä tarvittavat muutokset selaimen asetuksiin.

5.3 Adobe Target

Verkkosivumme käyttää Adobe Targetia, Adobe Inc:in markkinointi -verkkoanalyysityökalua. Adobe Targetia käytetään satunnaistettuihin A / B / n- ja monimuuttujatesteihin sivuston optimoimiseksi käyttäjän käyttäytymisen perusteella. Kun olet antanut suostumuksen, Adobe Target käyttää MCVID (Marketing Cloud Visitor ID) -evästettä, joka asetetaan paikallisesti, kun vierailet sivulla. Verkkosivumme evästeet tallennetaan vain suostumuksellasi. Jos vastaavat evästeet on asetettu, Adobe Target -palvelimille lähetetään ilmoitus kunkin sivunäytön alussa. Adobe Target tarkistaa sitten toimittajan luoman sisällön toistosäännöt kutsutulle sivulle, suorittaa erilaisia ​​komentosarjoja ja laskee, minkä sisällön pitäisi näkyä käyttäjälle. Kyseinen sisältö näytetään sitten käyttäjän selaimessa. Lisäksi tiedot käydyistä sivuista ja suoritetuista toimista (esim. painikkeiden klikkaukset jne.) lähetetään Adobe-palvelimelle yhdessä MCVID:in kanssa. Näiden evästeiden tuottama tieto tämän verkkosivuston käytöstä välitetään Lontoon Adobe-palvelimille ja tallennetaan sinne. IP-osoitteesi anonymisoidaan ennen tallennusta. Henkilökohtaisia ​​tietoja, kuten osoitteita, sähköpostiosoitteita ja lomakkeisiin syötettyjä tietoja ei tallenneta. Voit peruuttaa suostumuksesi Adobe Targetiin milloin tahansa Evästeet-sivun kautta. Jos peruutat suostumuksesi, seurantaa ei jatketa. Lisäksi voit estää pysyvästi evästeiden tallentamisen tekemällä tarvittavat muutokset selaimen asetuksiin. Evästeet voidaan myös poistaa milloin tahansa selaimen asetuksista.

5.4 Giosg

Chat-palvelumme Giosg käyttää evästeitä palvelun personointiin ja analytiikkaan. Lue lisää: https://www.giosg.com/terms-of-service

6. Jakaminen sosiaalisissa verkostoissa:

Jos käytät verkkosivustollamme jaa-toimintoa, kyseiseen sosiaalisen median palveluun ei välitetä henkilötietoja. Jos käytät omaa profiiliasi jakaaksesi verkkosivustomme sisältöä, meillä ei ole mitään vaikutusta näiden verkostojen keräämien tietojen sisältöön tai laajuuteen. Tässä yhteydessä sovelletaan kyseisten sosiaalisten verkostojen käyttö- ja yksityisyyskäytäntöjä.

6.1 Yhteisöliitännäisten käyttö kahden napsautuksen ratkaisulla:

Verkkosivustollamme käytetään eri sosiaalisten verkostojen yhteisöliitännäisiä. Yhteisöliitännäinen on painike, jonka avulla voidaan jakaa ja välittää verkkosivustollamme olevia julkaisuja kyseisen sosiaalisen verkoston muille käyttäjille.

Verkkosivustollamme käytetään seuraavia yhteisöliitännäisiä:

Facebook:
Tätä liitännäistä ylläpitää Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Yhdysvallat. Saksalaista facebook.de-verkkosivustoa ylläpitää Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanti. Nämä liitännäiset on merkitty Facebook-logolla. Facebookin tietosuojailmoitus löytyy täältä.

YouTube:
Tätä liitännäistä ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat. Liitännäinen on merkitty YouTube-logolla. YouTuben tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Verkostot vastaavat selaimen liitännäisten suunnittelusta ja sisällöstä. Ne upotetaan automaattisesti verkkosivustoihin.

Jos vierailet jollain verkkosivustoistamme, jolla on näitä liitännäisiä, Internet Explorer luo automaattisesti linkin soveltuvan verkoston palvelimelle riippumatta siitä, käytätkö liitännäistä. Tiedot, joita avaat verkkosivustolla, jaetaan tämän linkin kautta.

Tietosuojasyistä kyseisiä painikkeita ei aluksi ole aktivoitu ja niihin on liitetty ilmoitus. Napsauttamalla ilmoitusta annat suostumuksesi yhteyden luomiseen sosiaalisten verkostojen kanssa ja aktivoit painikkeet. Vasta sitten ne luovat linkin verkostoihin.

Jos olet kirjautunut sosiaaliseen verkostoon vieraillessasi verkkosivustollamme, siirrettävät tiedot yhdistetään käyttäjätiliisi. Tämä pätee myös, jos olet vuorovaikutuksessa liitännäisen kanssa. Jos haluat estää verkostoa yhdistämästä tietoja tällä tavalla käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos kyseisestä verkostosta, ennen kuin napsautat ilmoitusta.

Vaikka et olisi sosiaalisen verkoston jäsen, sosiaaliset verkostot voivat tallentaa tietosi napsautettuasi ilmoitusta. Emme pysty vaikuttamaan liitännäistensä kautta verkostojen keräämien tietojen sisältöön ja laajuuteen tai siihen, miten näitä tietoja käytetään. Jos haluat lisätietoa, lue sosiaalisten verkostojen yksityisyyskäytännöt.

7. IFraming

Upotamme iFramingin kautta videoita verkkosivustollemme. Kolmansien osapuolten verkkosivustojen ulkoista sisältöä voidaan iFramingin kautta esittää upotteina verkkosivustomme määrätyillä alueilla.

Verkkosivustollemme on upotettu videoita seuraavilta kolmansien osapuolten verkkosivustoilta:
YouTube:
Tätä verkkosivustoa, josta upotetaan videoita iFramingin kautta, ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat. Napsauttamalla videoita ne merkitään YouTube-logolla. YouTuben tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Jos vierailet jollain verkkosivustoistamme, johon on upotettu videoita, Internet Explorer ei luo automaattisesti linkkiä soveltuvan verkoston palvelimelle. Napsauttamalla upotettua videota annat suostumuksesi yhteyden luomiseen edellä mainitulle verkkosivustolle ja sille, että tämä verkkosivusto tallentaa evästeitä. Napsauttamalla upotettua videota tieto siitä, että olet vieraillut verkkosivustollamme, lähetetään automaattisesti edellä mainitun verkkosivuston ylläpitäjälle ja edellä mainittu verkkosivusto tallentaa evästeitä.

Jos olet kirjautunut edellä mainitulle verkkosivustolle vieraillessasi verkkosivustollamme, siirrettävät tiedot yhdistetään käyttäjätiliisi. Jos haluat estää verkostoa yhdistämästä tietoja tällä tavalla käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos kyseisestä verkostosta ennen kuin napsautat videota.

Vaikka et olisi edellä mainitun verkkosivuston jäsen tai et olisi sillä hetkellä kirjautunut sisään, edellä mainitun verkkosivuston ylläpitäjä voivat tallentaa tietosi napsautettuasi videota. Emme pysty vaikuttamaan kolmansien osapuolten evästeiden tallentamiseen tai edellä mainitun verkkosivuston keräämien tietojen sisältöön ja laajuuteen tai siihen, miten näitä tietoja käytetään. Jos haluat lisätietoa, lue edellä mainitun verkkosivuston yksityisyyskäytännöt.

8. Ulkoisia linkkejä koskeva ilmoitus

Verkkosivustollamme on linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivustoille, joiden sisältöön me emme pysty vaikuttamaan. Emme sen vuoksi ole myöskään vastuussa tällaisesta muusta sisällöstä. Sivun ylläpitäjä tai operaattori on aina vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Linkitetyt sivut on tarkastettu mahdollisten oikeudenloukkausten varalta linkkien luomishetkellä. Linkkien luomishetkellä ei havaittu lainvastaista sisältöä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole kohtuudella mahdollista ilman konkreettista epäilyä oikeudenloukkauksesta. Poistamme välittömästi linkit, joiden on todettu rikkovan lakia.